CEIL

 

語法

            Result = CEIL(Argument)

 

操作

        傳回最接近但不小於浮點參數的整數值。

  • Argument – CEIL函數的浮點運算元。

  • Result – 浮點變數用來接收CEIL函數結果。

 

說明

            CEIL命令傳回最接近但不小於浮點參數的整數值(浮點值)。通常是用來將浮點數四捨五入為整數。配對函數為FLOOR函數,用來傳回最接近但不大於浮點參數的整數值(浮點值)。
 
 
範例
 

Sub Main()
   
Dim Result As Float
    Result =
CEIL(2.3) 'the result is 3.0
    Debug "CEIL of 2.3 is ", result,CR
    Result =
CEIL(-2.3) 'the result is -2.0
    Debug "CEIL of -2.3 is ", result,CR
End Sub